ترمینال terminal

#رد_پای_فرانسوی_ها
#واژه_ها_ی_فرانسوی_در_زبان_فارسی

 تلفظ فرانسوی تِقمینا،تِقمینو terminal,aux

واژه ی تِقمینا (ترمینال) به معنای پایانه یعنی محلی که اتوبوس رانی را برای شما تداعی می کند (نقش اسم مذکر) در واقع ذر زبان فرانسوی ال آخر واژه تلفظ نمی شود توجه کنید: ترمینا و یا ترمینو
البته ناگفته نماند واژه ترمینال در زبان فرانسوی در نقش صفت و
اسم مونث با معانی متفاوت دیگری به کار می رود که در آن موقعیت ها
ال آخر واژه تلفظ می شود.
در این مطلب کمی دانش زبان فرانسوی به شما کمک میکند.

روشنک فرمند Farmand.Rochanak
نظر دهید,سپاس


منبع این نوشته : منبع
فرانسوی ,واژه ,زبان ,ترمینال ,زبان فرانسوی ,واژه تلفظ

شوفر-شوفور-شُفُر chauffeur

#رد_پای_فرانسوی_ها
#واژه_ها_ی_فرانسوی_در_زبان_فارسی

تلفظ فرانسوی شُفُق - شُفُر chauffeur

شُفُق یک واژه ی فرانسوی متداول شده در زبان فارسی به معنای راننده-آتشکار-سوخت انداز است امّا آنطور که در زبان فرانسوی تلفظ می شود,
ما فارسی زبانان این واژه را تلفظ نمی کنیم!شاید تلفظ شوفور و یا شوفِر برای ما آشنا باشد و یا حتی به کار ببریم و معمولا می گوییم؛
"شوفِر اتوبوس" و "شوفِر تاکسی".
امّا مقصود شما از شوفر اتوبوس و یا شوفر تاکسی،راننده است یا کمک راننده ؟!

روشنک فرمند  Farmand.Rochanak
نظر دهید،سپاس


منبع این نوشته : منبع
فرانسوی ,شوفر ,تلفظ ,زبان ,واژه ,فارسی ,شُفُر chauffeur ,زبان فارسی

پُرفسور professeur

#رد_پای_فرانسوی_ها
#واژه_ها_ی_فرانسوی_در_زبان_فارسی

 پُرفِسور professeur

 

واژه ی "پرفسور" در معنای معلم-مدرس-استاد به کار می رود.
این واژه از کدام زبان وارد زبان فارسی شده است را نمی دانیم.
به هر روی واژه "پرفسور" ریشه ی لاتین دارد و شاید برای ما در زبان فارسی تلفظ " پُرفُسور " راحت تر باشد،امّا می دانید که این واژه در زبان انگلیسی نیز کاربرد دارد و با این دیکته نوشته می شود؛
professor

روشنک فرمند Farmand.Rochanak
نظر دهید،سپاس

 

 


منبع این نوشته : منبع
واژه ,زبان ,فارسی ,زبان فارسی

آبونمان abonnement

#رد_پای_فرانسوی_ها
#واژه_ها_ی_فرانسوی_در_زبان_فارسی

آبُنمان abonnement

واژه ی"آبُنمان" یکی دیگر از واژه های فرانسوی رایج در زبان فارسی است که البته تلفظ آن در زبان فارسی به "آبونِمان" تغییر کرده است یعنی ما در زبان فارسی به حرف "نون" کسره می دهیم در حالیکه در تلفظ فرانسوی حرف "نون" ساکن است -در اینجا کمی دانش زبان فرانسوی به شما کمک می کند-
اگر به یاد داشته باشید در کشورمان ایران در قبض های آب-برق-گاز
قسمتی تحت عنوان "آبونمان" وجود داشت... . به خاطر آوردید؟؟؟
امّا آبُنمان به چه معنایی است؟ در معنای اشتراک و حق اشتراک است.
اگر "آبُنمان" به کار ببریم،یک واژه ی فرانسوی استفاده کرده ایم و
اگر  "اشتراک" و یا "حق اشتراک" را به کار ببریم،
از واژه های عربی استفاده کرده ایم!
به نظر شما وظیفه ی ما برای احیای زبان فارسی چیست؟

روشنک فرمند Farmand.Rochanak
نظر دهید،سپاس


منبع این نوشته : منبع
فرانسوی ,زبان ,فارسی ,واژه ,اشتراک ,آبُنمان ,زبان فارسی ,استفاده کرده

سکرتر secrétaire

#رد_پای_فرانسوی_ها
#واژه_ها_ی_فرانسوی_در_زبان_فارسی

 تلفظ فرانسوی سُکقِتِق - سُکرِتر secrétaire

واژه ی سُکقِتِق که در زبان فارسی با تلفظ سِکرِتر رایج شده است،
یک واژه ی فرانسوی به معنای منشی-دبیر است

شاید این جمله را در ارتباط با شخصی شنیده باشید؛

"سکرتری مینکه" یعنی "منشی گری میکنه"

شلغی که به آن مشغول است"منشی گری هست"

روشنک فرمند Farmand.Rochanak
نظر دهید،سپاس


منبع این نوشته : منبع
فرانسوی ,واژه ,زبان فارسی

رگلاژ réglage

#رد_پای_فرانسوی_ها
#واژه_ها_ی_فرانسوی_در_زبان_فارسی

تلفظ فرانسوی قِگلاژ - رگلاژ réglage

"قِگلاژ" یک واژه ی فرانسوی (اسم مذکر) متداول شده در زبان فارسی از فعل régler با تلفظ (قِگله) به معنای
تنظیم کردن-میزان کردن-خط کشی کردن مشتق شده اشت.

رگلاژ به معنی تنظیم و خط کشی است.

روشنک فرمند Farmand.Rochanak
نظر دهید,سپاس 


منبع این نوشته : منبع
فرانسوی ,رگلاژ ,رگلاژ réglage ,زبان فارسی

بُلوکه بُلُکه bloquer

#رد_پای_فرانسوی_ها
#واژه_ها_ی_فرانسوی_در_زبان_فارسی

-برای دیدن معانی بیشتر به دیسییُنِق مراجعه کنید-  بُلُکه bloquer

واژه ی بُلُکه (نقش واژه فعل) نیز یکی دیگر از واژه های فرانسوی رایج در زبان فارسی است که ما فارسی زبانان در معنای اصلیش "مسدود کردن" به کار می بریم به ویژه زمانی که با عدم پرداخت وجه مان از سوی بانک مواجه می شویم؛ میگوییم حسابم بُلُکه شده ! 

حساب بانکی را مسدود کردن bloquer un compte en banque


 روشنک فرمند Farmand.Rochanak
نظر دهید،سپاس


منبع این نوشته : منبع
واژه ,بُلُکه ,فارسی ,فرانسوی ,بُلُکه bloquer ,زبان فارسی

بُلُف bluff

#رد_پای_فرانسوی_ها
#واژه_ها_ی_فرانسوی_در_زبان_فارسی

   بُلُف   Bluff

 

این واژه را شنیده اید و حتّی بارها به کار برده اید؛ بُلُف زدن... 

بُلُف یعنی لاف،خالی بندی،قُپی،چاخان.
امّا " بُلُف " یک واژه ی فرانسوی است که شاید در زبان فارسی با تلفظ "بِلُف" نیز آن را شنیده باشید.

بُلُف Bluff یک اسم مونث است و فعل آن بُلُفه Bluffer است.

روشنک فرمند  Farmand.Rochanak
نظر دهید،سپاس 


منبع این نوشته : منبع
بُلُف ,واژه ,فرانسوی ,بُلُف bluff ,زبان فارسی

روبدوشامبر robe de chambre

#رد_پای_فرانسوی_ها
#واژه_ها_ی_فرانسوی_در_زبان_فارسی

تلفظ فرانسوی قُب -  لباس زنانه-پیراهن(بلند)  روب robe

تلفظ فرانسوی شامبق- اتاق خواب شامبر chambre
 
 لباس خانه  robe de chambre

 کاربرد واژه ی "قُب دُ شامبق" - "روبدوشامبر" به معنای لباس خانه در ایران قدیم رواج داشته است 
اما مقصود از روبدوشامبر به معنای لباس خانه چیست؟

 

یک نوع ردا یا کت بلندی که بر روی لباس هایمان می توانیم بپوشیم نه اینکه صرفا قابل استفاده در زمستان باشد! روبدوشامبر می تواند از هر جنس نخی باشد و در همه ی فصول سال قابل استفاده است...

توجه شما را به عکس جلب میکنم
chez-elle Farmand.Rochanak


 روشنک فرمند Farmand.Rochanak
نظر دهید,سپاس


منبع این نوشته : منبع
فرانسوی ,روبدوشامبر ,قابل استفاده